13 ei piisa. Briti vanemad soovivad oma lastele suuremat veebikaitset

Euroopa Komisjon on teinud EL-i liikmesriikidele avatud otsuse määrata veebiteenustele juurdepääsuks nõusoleku alammäär 13–16 aastat. Ehkki isikuandmete kaitse üldmäärust rakendatakse järgmise aasta mais, on vaid vähesed riigid määranud oma kehtestatud alammäära.

Suurbritannias on laste vanus alampiiriks 13-aastase vanuse saavutamiseks, kuid Interneti-teenustele juurdepääsemiseks on Londoni Majandus- ja Politoloogiakooli (LSE) uuringust selgunud, et 79% küsitletud vanematest ütles, et seadusandlus peaks keskenduma 14-aastasele. Teised vanemad, kellel oli veebis negatiivseid kogemusi, ütlesid, et vanus peaks olema suurem, ideaalis 15 aastat.

Teadlased palusid arvestada juurdepääsu vanuse alammääraga, väites, et ühelt poolt, kui veebipõhise juurdepääsu luba määratakse liiga noorelt, võivad noored noorukid piirduda võrgus osalemise ja õppimise võimalustega. Teisalt, kui vanus on seatud liiga madalaks, võib esineda probleeme, mis on seotud noorte võimetusega suhelda nende vanusele sobimatu keskkonnaga, näiteks veebipoed.

Ăślikoolilinnaku kommunikatsiooniosakonna professor Sonia Livingstone peab ĂĽlitugevaks seda, et vanemad arvavad, et nende lapsed vajavad endiselt veebipõhist järelevalvet. “Ja kui andmekaitseseadus näeb ette, et vanemate nõusolekut pole vaja alates 13. eluaastast, siis on ĂĽlitähtis leida muid viise, kuidas lapsi võrgus ekspluateerimise eest kaitsta.”

Kuigi vanuse alammäära kehtestamine on ministrite nõukogus endiselt arutelu küsimus, peab Portugal kehtivate seaduste kohaselt kehtestama vanusealuseks 13 aastat. Mitu Euroopa riiki on otsuse langetanud, näiteks Kreeka, mille vanus on 15, ja Prantsusmaa, kes valivad maksimaalse vanuse 16 aastat.