Kaks uut algatust, mis aitavad Euroopa idufirmadel ĂĽleilmastuda

24% eurooplastest väidab Interneti-teenuse pakkujate liiklust

Uuring viidi läbi 28 tuhande Euroopa inimesega erinevates ELi riikides ja selgus, et rohkem kui kahel kolmandikul eurooplastest on probleem, kui nad tahavad videoid vaadata nutitelefonist (41%) või isegi Interneti-püsiühendusest (37%).

Liikluse kujundamise probleemid esinevad ka muude teenuste kasutamisel, näiteks muusika kuulamine mobiiltelefonist või sisu üleslaadimine mobiilseadmest Facebooki (23%). Portugalis tunnistas sellist probleemi 17% vastanutest.

Uuringust selgus ka, et 60% Interneti-kasutajatest ei tea oma Interneti-ühenduse kiirust. Teadjate seas garanteeris 26%, et kokkutõmmatud kiirus pole sama, mis vastu võeti. Portugalis väidab ka 20% Interneti-kasutajatest, et lepinguline kiirus ei erine saadud kiirusest. Samuti näitab see, et ligi pooltel Interneti-kasutajatel (40%) on olnud probleeme Interneti-teenuste kättesaadavusega.

Täna Euroopa Komisjoni avaldatud andmed esitavad uurimistulemused kui konkreetset tõendit vajaduse kohta edasi minna Interneti-neutraalsust käsitlevate selgete määrustega piirkonnas.

See põhimõte kaitseb operaatorite diskrimineerimata tasuta internetti kasutajate loodud liikluse suhtes. Paljud operaatorid teevad võrguressursside ratsionaliseerimiseks selle põhimõttega vastuolus olevaid samme. Antud juhtum teeb muret ametivõimudele, kes pole aga veel selle küsimusega konkreetsete sammudeni jõudnud.

Euroopa uuringud on Internetis kättesaadavad konsulteerimiseks.

Pildi nimi