3,3 miljonit eurot on ANACOMi poolt selle aasta esimese kuue kuuga määratud trahvisumma

ANACOMi sel esmaspäeval avaldatud andmetest selgus, et kuue kuu jooksul otsustati 110 haldusrikkumise juhtumit, millest 48 lõppesid trahvide määramisega, mis võrdub 43% -ga kogu lahendatud juhtumite arvust.

Trahvidega lõppenud kohtuasjadest olid kõige silmatorkavamad need, mis olid seotud klientide initsiatiivil sõlmitud lepinguliste kaebuste eeskirjade rikkumisega, mis hõlmas mitme halduse rikkumist. “Ăśhel juhul oli tegemist 186 haldusrikkumisega, teisel 44,” selgitas Anacom avalduses.

Avaldatud andmete kohaselt määrati trahvid ka Portugali posti- ja elektroonilist sidet käsitlevate Portugali teavitamiskohustuste ning raadiosidevõrkude ja -teenuste kasutamist käsitlevate eeskirjade eiramise eest.

Hoonete telekommunikatsiooni infrastruktuuri paigaldamist ja linnastumist käsitlevate eeskirjade eiramine on muu hulgas ka trahvide määramise põhjusteks.

Kui kaheksal juhul rakendati hoiatus, integreeriti muud protsessid teistesse protsessidesse või saadeti teistele ĂĽksustele. “Mõned neist on esitatud esialgsete dokumentidena või vastuväidetena avalduste / avalduste esitamiseks”, lisas ANACOM.

Ajavahemikus 2019. aasta jaanuarist juulini avalikustati 163 juhtumit, mis tulid uudiste kohta seoses erinevate teemadega seotud rikkumistega, mis jõudsid ANACOMi mitmel viisil, nimelt saadud kaebuste ja läbiviidud kontrollide kaudu.

Neist 91 paigaldati, millest enamus olid seotud hoonete telekommunikatsiooni infrastruktuuri paigaldamise ja linnastumise režiimidega, millele järgnesid elektrooniliste sidevõrkude ning -teenuste ja postiteenustega seotud protsessid. Lisaks registreeriti mitu kaebuste raamatu ja audioteksti režiimiga seotud regulatiivsete rikkumistega seotud juhtumeid.