70% lastega kodus elavatest portugalilastest väidab, et neil on põhilised digitaalsed oskused - Internet

70% lastega kodus elavatest portugalilastest väidab, et neil on põhilised digitaalsed oskused – Internet

Pandeemia kestel on Eurostati avaldatud arvud Euroopas kuni 16-aastaste lastega elavate inimeste digitaalsete oskuste kohta väga huvitavad. 2019. aastal tagab 64% 16–74-aastastest eurooplastest, et neil on vähemalt digitaalsed põhioskused. 27 liikmesriigist on tabel tabeli keskel ja keskmiselt pisut kõrgem kui Euroopa Liidus. Soome on kõige silmatorkavam riik.

Andmete kohaselt garanteerib umbes 70% Portugalis vastanutest, et neil on digitaalsed põhioskused või üle selle. Seega on meie riik fikseeritud Prantsusmaal ja Hispaanias ning naaberriikide protsent on pisut madalam.

2018. aastaks oli Portugalis juba üle poole Portugali elanikkonnast, kellel olid põhiteadmised digitaalse kirjaoskuse kohta. Sel ajal garanteeris haridusminister Tiago Brando Rodrigues, et soovib järgmise 12 aasta jooksul jõuda 80% -ni.

Protsent inimestest, kellel on Euroopas 2019. aastal tagatud põhilised digitaalsed oskused Allikas: Eurostat

Kui vaadata Euroopa arvu viimase paari aasta jooksul, siis kasvab inimeste arv, kes ütlevad, et neil on põhilised digitaalsed oskused. 2017. aastal oli see näitaja 63%, mis tähendab 1% -list kasvu, samas kui 2015. aastal oli kasv 3%.

Lisaks Soomele on kolme paremat eesotsas Holland ja Rootsi. Vastupidises osas on väiksema kompetentsusega eurooplased bulgaarlased, roomlased ja itaallased. Siiski tuleb märkida, et sellistes riikides nagu Inglismaa, Norra, Šveits ja Island on arvud väga positiivsed.