Madalamad ELi rändlustasud alates esmaspäevast

79% noortest leiab, et EL peaks rändluse lõpetamise tagama

Selle uuringu vastajad, vanuses 18–34, leiavad, et Euroopa sekkumine telekommunikatsioonituru reguleerimisse on hindade ühtlustamiseks siseturul ja teenustele juurdepääsuks võrdsete tingimuste loomiseks hädavajalik, mis hõlmab ekslemise kaotamist ja Interneti-neutraalsuse tagamist.

Uuringust selgus, et vaid 37% noortest kasutab välismaal olles mobiilset internetti, ehkki oma riigis on selle tehnoloogia kasutamine palju suurem: 86%.

Selle uuringu eesmärk on mõista ka operaatorite kehtestatud piirangute mõju Interneti-liikluse haldamisele (liikluse kujundamine) ning järeldatakse, et 25% vastanutest tunnistab, et nende praegune veebikogemus on selle suurusega piiratud.

Vastanute seas ütles 81%, et nad sooviksid, et Interneti-juurdepääsuteenused oleksid kättesaadavad ilma sisutüübi piiranguteta, mida Interneti-neutraalsuse põhimõte soovib muuta.

ThinkYoung uuringu tulemused avalikustati kaks päeva pärast seda, kui Euroopa Parlament hääletas Euroopa Komisjoni määruse ettepaneku üle, mille eesmärk on lõpetada rändlustasud Euroopas ja astuda uusi samme Interneti-neutraalsuse põhimõtte rakendamiseks piirkonnas.

3. aprillil Euroopa Parlamendis arutatav ettepanek kannab nime ContectedContinent. Selle esitas Euroopa Komisjon eelmise aasta septembris ja see on tööstuses tekitanud arutelu, mis eitab meetmete mõju.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi