Alustatud on K. Techi auhinna taotlemist

Alustatud on K. Techi auhinna taotlemist

Acredita Portugali ja Caixa Económica Montepio Gerali (CEMG) edendatava konkursi eesmärk on toetada paljutõotavaid ideid, projekte ja ettevõtteid kõigile kodanikele, olenemata vanusest ja haridustasemest, ning eelmisel aastal registreeris ligi 13 000 kandidaati.

Selle väljaande 150 poolfinalisti valitakse välja 14. aprillil, järgmisele etapile suundub vaid 21 finalisti. 8. juunil 2018 kuulutati välja auhinnasaajad, kes toetuvad KCS iT turule sisenemiseks antavale toetusele, eraldades tundide kaupa stipendiume parimate tavade rakendamiseks PMI tasandil.

Osalemine võimaldab otsest kontakti kandidaatide ja spetsialistide, mentorite ja investorite vahel, samuti juurdepääsu isikupärastatud koolitusele ja võimalust integreerida eelnevalt kiirendatud programme.

Ligikaudu 500 tuhande euro suuruse preemiaga saavad selle algatuse taotleda kõik Portugali kodakondsusega kodanikud, Portugali esimese või teise astme kodanikud ning kehtiva elamisloaga Portugali territooriumil viibivad kodanikud. .

Kui teil on arendamiseks äriidee või soovite tagasisidet ja tuge edasiliikumiseks, saate end veebisaidil registreerida www.acreditaportugal.pt.