Anacom sunnib MEO-d langetama DTT-hindu

Anacom ĂĽtles, et praegune MEO ja teleoperaatorite vahel kokku lepitud hind ei vasta ĂĽhelegi seadusega nr. 33/2016, 24. august, “kuna nad ĂĽletasid Mux A litsentsi andmise avaliku konkursi võitnud ettepanekus esitatud hinnapiiri”, ulatudes 885,1 tuhande euroni aastas ja Mbps kohta. “Sel põhjusel tuleb seaduses sätestatud põhimõtete järgimiseks praegust Mbps-i hinda vähendada 15,16%,” öeldi regulaatori avalduses.

Reguleerivate asutuste poolt nüüd heaks kiidetud otsuste eelnõud esitatakse varasematele kuulamistele ja avalikele aruteludele 30 tööpäeva jooksul.

MEO peab uue hinna rakendama 10 tööpäeva jooksul pärast lõpliku vastuvõtmisotsuse teatavakstegemist. Sama aja jooksul peate edastama muudetud tariifid üheaegselt ja täielikult kõigile televisioonioperaatoritele.

Tuleb märkida, et iga-aastase hinnangu vajaduse üle vaadata Anacomi poolt DTT-teenuste osutamise eest küsitavaid hindu vaadatakse seadusega. Valdav hind, mis fikseeritakse kokkuleppel, peegeldab ka langust võrreldes varem praktiseeritud hindadega.