ANACOM: tõsised turvaküsimused kasvasid 2019. aastal ja mõjutasid 12,4 miljonit telekomi abonenti

ANACOM tõstis esile ka olukorra halvenemist 2019. aastal seoses vahejuhtumiga, mis võimaldas kasutajatel pöörduda hädaabikõnede keskustesse, kasutades 2019. aastal teatatud 112,31 turvaintsidenti, st 39% koguarvust, registreeris teeninduspunktidelt 112 kõnekeskustele juurdepääsu mõju avalik turvalisus. 2018. aastal olid skoorid väga erinevad, seda mõju kontrolliti ainult 13 teatatud vahejuhtumi puhul, mis vastab 12% -le kõigist.

2019. aastal teatas ANACOM Euroopa Komisjonile ning Euroopa Info- ja võrguturbeagentuurile kaheksast turvaintsidendist, mis ületasid ELi piirmäära, lähtudes vahejuhtumi kestusest ja abonentide / juurdepääsude suhtelisest arvust. mõjutatud. Jällegi, kaks aastat tagasi oli see rekord veelgi madalam, ainult viis.

2019. aastal puudutas enamik teateid kahte või enamat ĂĽldkasutatavat elektroonilist sideteenust. Avaldatud andmete kohaselt mõjutab see kõige enam tavatelefoni – 75% kõigist saadud teadetest järgneb mobiiltelefonidele, 68%. Mobiilne internet registreerib kõige vähem registreerumisi, 35% kõigist teadetest.

See trend sarnaneb viimase viie aasta trendiga. Aastatel 2015–2019 leiti, et kolm enim mõjutatud teenust olid tavatelefon (68%), mobiiltelefon (56%) ja mobiilne internet (48%). Fikseeritud internetti, DTT-d ja tasulist televisiooni mõjutasid vastavalt 28%, 24% ja 19% saadud teadetest.

Andmed, mis on avaldatud 2019. aasta aruandes turvarikkumiste või terviklikkuse kaotuste kohta. Dokumendis analüüsitakse teatistes sisalduvat teavet turvarikkumiste või terviklikkuse kaotuse kohta, millel on oluline mõju võrkude ja teenuste toimimisele, mille eest on kohustatud kõik ettevõtted, kes pakuvad üldkasutatavaid sidevõrke või üldkasutatavaid elektroonilisi sideteenuseid.

Toimetuse märkus: uudiseid uuendatakse kell 18.49