Anacom trahvis mobiilioperaatoreid enam kui poole miljoni euroga

Anacom trahvis TMN-i, Vodafone’i ja Optimust enam kui poole miljoni euroga. Trahvid tulenevad reguleerivate asutuste kontrollimeetmetest, mis kontrollivad operaatori tõhusust telefoninumbrite teisaldamise taotluste järgimisel.

Meetme eesmärk on mõista, kas käitaja järgib teisaldatavuse eeskirjades sätestatud tähtaegu ja reegleid, ning teha kindlaks mõned puudused kolme ettevõtte tegevuses 2010. aasta mai ja juuni vaheliste operatsioonide käigus.

Vodafone’i puhul analĂĽĂĽsiti regulaatori kontrolli käigus 100 teisaldamisnõude juhtumit ja avastati 49, mille puhul telefoninumbri kandmise prognoositav kolmepäevane periood ei olnud täidetud. Võlgnevused varieeruvad vahemikus 1 kuni 44 tööpäeva, väljaspool seadusest tulenevat perioodi.

Anacom tuvastas ka olulisi viivitusi hüvitiste maksmisel klientidele, kes ei näinud nende teisaldatavuse taotlusi seaduslikes tähtaegades lahendatud, samuti puudulikku teavet klientidele selle kohta. Kas kaasaskantavuse ajal või kaubamärgi enda poes. Rikke lisamise eest määrati operaatorile 180 tuhat eurot trahvi.

TMN-is, millele lõppkokkuvõttes kohaldati reguleerivate asutuste poolt pärast sama kontrolliakti 190 000 euro suurust trahvi, analüüsis Anacom 108 teisaldamistaotlust ja tuvastas viivitusi 63-aastaselt, mis varieerusid 1–65 päeva pärast. sätestatud seaduslikult. Ka PT-grupi mobiilsideoperaatori puhul järeldas Anacomi inspektor, et töötlemisega viivitamise eest makstud hüvitist (2,5 eurot iga viivitatud päeva eest) ei olnud tähtajaks välja makstud.

TMN-i kontrollimisel tuvastas Anacom ka puudused teabe edastamisel kaasaskantavuse protsessi ja seda reguleerivate eeskirjade kohta, puudused, mis avastati ka Optimusega seotud kontrollimeetmetes.

Sonaecomi grupi mobiilsideoperaatorites analüüsisid Anacomi inspektorid 107 teisaldamistaotlust ja tuvastasid viivitused 35-s, mis varieerusid vahemikus 1 kuni 45 päeva. Optimusega tehtud toimingutega on taas tuvastatud kümneid juhtumeid, kus operaatori aeg on vähemalt seaduslikult kehtestatud tähtaegade jooksul ületanud seadusega lubatud telefoninumbreid ilma igasuguse hüvitiseta. Optimusele määratud trahv on 130 tuhat eurot.

Zaci (mis pakub mobiilsideteenuseid tänu Vodafone’iga sõlmitud kokkuleppele) uuris ka Anacom ja selle tegevuse tulemuseks oli 65 000 euro suurune trahv. 54 kontrollitud juhtumi korral tegutsesid ettevõtjad tähtaegadest 38. Viivitused ulatusid 1–21 päevani. Ăślejäänud konkureerivate operaatorite analĂĽĂĽsitud alasid analĂĽĂĽsiti ka Zonis ja seal avastati ka rike.

Neli ettevõtjat on pärast seda Anacomi otsuse edasi kaevanud Lissaboni kaubanduskohtusse, nagu on kirjeldatud regulaatori veebisaidi märkuses, kus avalikustati kontrollimeetmete tulemused.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Cristina A. Ferreira