Rändlustasud võivad Euroopas kaotsi minna 2015. aastal

Belgia, Holland ja Luksemburg keelata rändlustasud

Viimase kuue kuu jooksul on Beneluxi riikide peasekretär, valitsus ja Euroopa Komisjon pidanud kõnelusi mobiiltelefonitasude keelustamiseks välismaal, nende kolme riigi territooriumil.

Lusa sõnul esitatakse ametlikule avaldusele viidates ettepaneku aruanne sel sügisel kolme liikmesriigi pädevatele ministritele.

Beneluxi kavatsused said teatavaks varsti pärast seda, kui Euroopa Komisjon avaldas aruande, milles mõisteti, et Belgia, Hollandi ja Luksemburgi keskmine mobiilside hind on Euroopa Liidu kõrgeimate seas.

See sama aruanne näitab, et Portugal maksab riiklike telefonikõnede eest vähem kui Euroopa keskmine.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalse tegevuskava eest vastutav Neelie Kroes on esitanud ettepaneku, et septembris esitab ta ettepaneku lõpetada kogu Euroopa Liidus rändlus plaanis luua tõeliselt ühtne telekommunikatsiooniturg. .

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi