Categoría: DODATKI

6 miljonit juhendit räägivad peredele DTT-st

12-leheküljelise juhendi kuue miljoni eksemplari levitamine algab homme, 27. oktoobril homme, mille eesmärk on kõrvaldada maapealse digitaaltelevisioonile üleminekuga seotud kahtlused. Selle algatuse eest vastutab elektroonilise side regulaator Anacom, kes …