COVID-19: Euroopa reguleerivad asutused võimaldavad operaatoritel osa liikluse jaoks kraanid kinni keerata

Rohkem inimesi kodus tähendab suuremat liiklust Internetis, kas kaugtöös – videokonverentside ja vestluste või dokumendi jagamise platvormide abil – või vabal ajal, teletarbimise, sõprade ja pereliikmetega helistamise ning OTT-ga (nt Netflix), fakt on, et Interneti-tarbimine ĂĽletab normi.

Portugalis on operaator veendunud, et infrastruktuur on loodud, ja kuigi nad pole numbreid veel jaganud, on SAPO TEK-ile antud kindlus, et kõik töötab normaalselt.

Tõsi on see, et on suur mure ja see on ilmnenud mitmetes hoiatustes, näiteks Euroopa Komisjon võttis ühendust voogesitusplatvormidega nagu Netflix, paludes video jagamise osas rohkem piiranguid, valides voogedastuse ilma kõrglahutuseta.

Täna osutab Euroopa Komisjoni ja Euroopa elektroonilise side reguleeriva asutuse BERECi ühisavaldus sellele, et see mure on olemas ja et on ettepanekuid sammude kohta telekommunikatsioonivõrkude võimaliku tarnekriisi ja pandeemiast tuleneva võrgu ülekoormuse lahendamiseks. alates COVID-19.

„Avatud Interneti-eeskirjade (määruse (EL) 2015/2120 artikkel 3.3) sätete kohaselt on operaatoritel lubatud rakendada liikluskorraldusmeetmeid erakorralise või ajutise võrgu ĂĽlekoormuse mõju vähendamiseks, tingimusel et võrdsetes liikluskategooriates koheldakse viisil, mis on võrdsed, “seisis avalduses.

Jagatud teave näitas, et tänaseni ei olnud suuri liiklusummikuid olnud ja operaator jõudis olukorrale reageerida, kuid öeldi, et “on vaja säilitada valvsus ja vajadusel tegutsemisvõime”.

“See olukord võib olla asjakohane, arvestades EL-i liikmesriikide silmitsi seisva COVID-19 kriisi lahendamiseks vastu võetud tõkestamismeetmeid,” lisas sama allikas.

BEREC ja Euroopa Komisjon kutsuvad ettevõtjaid üles teatama riigi reguleerivatele asutustele või pädevatele asutustele selle olukorra lahendamiseks võetud meetmetest.

Jagatud näidustuste hulgas on ka kasutajatele soovitusi suhtlusvahendite kasutamise vastutustundlikumaks haldamiseks, võimaluse korral videote vältimiseks ja võrgu ĂĽlekoormuse vältimiseks “normaalse” kvaliteediga voogude valimiseks HD-d kasutamata.

Toimetuse märkus: Uudiseid on täiendatud lisateabega