COVID-19: FCT toetab 1,5 miljonit eurot teadus- ja arendusprojektides, mis vastavad NHSi vajadustele

Toetada käimasolevaid või väljatöötatud teadus- ja arendusprojekte (R&D) ja algatusi, mis vastavad NHSi vajadustele. See on teaduse ja tehnoloogia sihtasutuse (FCT) sel teisipäeval koostöös kliiniliste uuringute ja biomeditsiinilise innovatsiooni agentuuriga (AICIB) käivitatud uue erakorralise rahastamisliini peamine eesmärk. Selle algatuse eesmärk on olla vastus COVID-19 pandeemiale ja esimene taotluste esitamise tähtaeg on 5. aprill kell 17.00, kusjuures projekti rahastatakse kuni 30 000 eurot.

Kokku ja selles etapis on toetuse piirmääraks 1,5 miljonit eurot teadusuuringute 4 COVID-19 programmile, mida rahastatakse riiklikest vahenditest FCT eelarve kaudu. Algatusse kaasamiseks peab projekt vastama mitmele nõudele ja taotlused tuleb esitada vormi täitmisega.

Alates uutest ennetusvahenditest, raviarendustest, diagnostikameetoditest kuni kliiniliste ja epidemioloogiliste uuringuteni on ülal mitmeid võimalusi. Lisaks on hõlmatud ka teadus- ja arendustegevus, mis sisaldab sotsiaalkultuurilist komponenti, ja meetmed ühiskonna edendamiseks, mis suudab toime tulla praeguse ebakindla olukorraga, milles elame, eriti vanemas elanikkonnas ja suurema riskiga rühmades.

Kes saavad taotleda uuringut 4 COVID-19?

FCT teatas oma avalduses, et toetus on suunatud kõrgkoolide ja instituutide, riigilaborite ja muude riiklike teadusasutuste, teadusseltside või mittetulunduslike teadusühingute, kasumlike avalike või eraõiguslike mittetulunduslike asutuste teadus- ja arendusüksustele.