DECO soovib reegleid telekommunikatsioonioperaatoritega sõlmitud truuduslepingute sõlmimiseks

DGC: telekommunikatsioonioperaatorid ei peaks lojaalsusperioodi jooksul saama lepingutesse muudatusi teha

Telekommunikatsioonilepingutest saadav lojaalsus ja truudus on ĂĽks põhjustest, miks enamik tarbijaid kaebusi esitab. Tarbijate peadirektoraadi jaoks juhtub see seetõttu, et seaduse tõlgendamine selles mõttes toimub “absurdsel piiril”.

Tarbimise peadirektor Teresa Moreira leidis intervjuus Públicole, et telekommunikatsioonioperaatoritel ei peaks olema võimalik lojaalsusperioodil lepingute muudatusi taotleda. Energiasektori reguleeriv asutus (ERSE) on elektri- ja gaasilepingute puhul välja pakkunud midagi sarnast.

DGC vastutus puudutab ainult telekommunikatsioonituru kommunikatsiooni ja potentsiaalset eksitavat reklaami, kuid ei varja oma muret lojaalsuse teemaga.

ANACOM juhtis ajalehele tähelepanu, et “lojaalsusperioodi olemasolu või rakendamisega otseselt või kaudselt seotud kaebused” moodustasid umbes 8% [mais de duas mil] laekunud kaebuste koguarvust ”.

Selle probleemiga silmitsi olles on telekommunikatsioonioperaatorid uhked, et juhivad oma ärikäitumist klientidega absoluutse läbipaistvuse põhimõttel “, ĂĽtles APRITEL PĂşblicole vastates. Portugali telekommunikatsiooniettevõtteid esindav ĂĽhendus eelistab esile tuua kaebuste arvu 20% -list langust selles sektoris võrreldes eelmise aastaga.

APRITEL mäletab ka seda, et just klient valib hinna järgi kõige paremini nende vajadustele vastava lepinguperioodi vastavalt asjaomase partnerile.

Tuleb märkida, et DECO algatas hiljuti Internetis petitsiooni, milles palutakse selgemad reeglid tagasipöördumisreeglite kohta. Mida majandusüksus konkreetselt otsib, on „selged ja üheselt mõistetavad reeglid, nagu„ uuesti lojaalsuse ”perioodide ülempiiride määratlemine ja karistustest loobumine ennetähtaegse ülesütlemise korral”.

Internetis kättesaadava teabe kohaselt registreeris petitsiooni 83 000 inimest.