EL peab rändlustel ummikseisudest üle saama, muidu võib see kaotada inimeste usalduse

Digitaalse ala eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Andrus Ansip hoiatas erinevate riiklike üksuste tähtsuse eest rändlusega seotud lähenemispunkti leidmisel.

See on teema, mille üle on liikmesriikide esindajad arutanud juba üle kümne aasta, kuid kõigile meeldivat otsust pole veel jõutud.

Volinik hoiatas, et kui seda ei juhtu juunis – kuupäev, mis oli varem välja töötatud arutelude lõpuleviimiseks -, võivad kodanikud näha, et Euroopa Liit ei suuda võetud kohustusi täita, jätkas Reuters.

Sel teisipäeval kohtuvad Euroopa seadusandjad ja seadusandjad veel kord, pidades silmas eeldatavalt viimast läbirääkimiste vooru, milles käsitletakse maksimaalset summat, mida Euroopa ettevõtjad peavad partneritele maksma, kui keegi nende klientidest suhtleb teises riigis. .

Andrus Ansip nõuab sidusrühmade vahel suuremat paindlikkust, et lõpuks jõuda kokkuleppele.

Erinevus tuleneb murest, et rändlustasude vähendamine või isegi kaotamine võib tähendada, et operaatorid peavad olulise sissetulekuallika kärpimise vähendamiseks siseturul hindu tõstma.