ELi andmesidekokkulepe Ameerika Ühendriikidega töötab, kuid on veel parandusi

Et teha kindlaks, kas on tagatud piisav isikuandmete kaitse tase; Euroopa Komisjon lubas taotlust igal aastal hinnata Privacy Shield, portugali keeles Privacy Protection Shield ja täna, kolmapäeval, avaldas esimese aastaaruande.

See sisaldab mõningaid parandusettepanekuid, näiteks kohalolek tihedam koostöö Ameerika pädevate asutuste (USA kaubandusministeerium ja föderaalne kaubanduskomisjon) ja Euroopa Liidu andmekaitseasutuste vahel, et koostada suunised pädevatele ettevõtetele ja ametiasutustele.

Kaubandusministeeriumil soovitatakse ennetavalt kontrollida ja reguleerida ettevõtete vastavust algatustes osalemisest tulenevate ülesannete täitmisele ning otsida regulaarselt ettevõtteid, kes väidavad valesti osalevat privaatsuse kaitsekilbis.

Samuti tuleks lepingu tingimuste osana võimalikult kiiresti määrata püsiv ja sõltumatu teenusepakkuja, kes tegeleks otseselt ELi kodanike kaebustega isikuandmete jagamise kohta ning täidaks direktorite nõukogus vabu kohti. Privaatsuse ja kodanikuvabaduste kontroll (PCLOB).