EÜ ja e-kaubanduse hiiglased soovivad Internetis müüdavate pahatahtlike toodete kiiret kõrvaldamist

Lepingus on sätestatud, et Euroopa ametiasutuste teate korral peavad neli ettevõtet tegutsema kahe tööpäeva jooksul ja teavitama vastuvõetud otsustest. Selle sammude hulka kuulub ohtlike toodete ringlusest kõrvaldamine.

Tarbijakaebuse korral peab e-kaubanduse hiiglane tagama piisava vastuse viie tööpäeva jooksul, käsitledes olukorda “kiiresti”.

Kuna üha rohkem inimesi teeb veebipõhiseid oste ja internetimüüke, moodustab see 20% kogu riigis tehtud tehingutest EL 2016. aastal (Eurostat), ka ohtlike toodete arv, mille on teatanud Kiire hoiatussüsteem Veebimüük on kasvanud.

Selles mõttes neli ettevõtet ka pühendunud tutvuda teabega kiirhoiatussüsteemis saadaolevate kogutud / ohtlike toodete kohta, samuti muudest allikatest, nimelt õiguskaitseasutustest, ning võtma kõnealuse toote osas vajalikke meetmeid.

Samuti peavad nad tagama ühtse kontaktpunkti ELi liikmesriikide ametiasutustele, et nad saaksid teateid edastada, et hõlbustada teabevahetust, tagada, et nad ei müüks kustutatud esemeid edasi, ja koolitada müüjaid ELi tooteohutust käsitlevate õigusaktide teemal.

Kutsudes teisi ettevõtteid sarnast algatust tegema, väidab EL justiits-, tarbija- ja soolise võrdõiguslikkuse volinik VÄ•ra JourovĂ , et tarbijatel peaksid veebipõhistel ostudel olema täpselt samad ohutustingimused kui kauplustes. “Mul on hea meel tooteohutuse lubaduse kehtestamise ĂĽle,” rõhutas ta.

Iga kuue kuu tagant hindavad e-kaubandusettevõte ja Euroopa Komisjon võetud kohustuste osas tehtud edusamme ja avaldavad aruande.