Euroopa andmekaitsepäeva tähistab seadusemuudatus

Euroopa andmekaitsepäeva tähistab seadusemuudatus

Sel laupäeval tähistatakse Euroopa andmekaitsepäeva aastal, mil kuupäev omandab erilise väärtuse, kuna selle sektori õigusakte vaadatakse läbi nii ettevalmistustööks konventsiooni 108 muutmiseks, mida Euroopa Nõukogu propageerib. Mõlemad on sel nädalal avalikustatud ettepanekud. Brüsselis, pidades silmas andmekaitsedirektiivi läbivaatamist.

Mis puutub ELi õigusaktidesse, siis selle eesmärk on eelkõige tugevdada kasutajate kontrolli oma andmete üle, tugevdada õigusi veebipõhise eraelu puutumatuse austamisel, soovitada selliseid meetmeid nagu kodanike lihtsam juurdepääs andmetele Enda oma, samuti õigus olla unustatud.

Praeguses muutuste kontekstis muutub “olulisemaks igaĂĽhe teadlikkus ja osalemine ĂĽksikisiku põhiõiguste kaitsmisel ning vaba ja demokraatliku ĂĽhiskonna kollektiivsetel hĂĽvedel”, kaitses komisjoni. Riiklik andmekaitse (CNPD), mis tähistab seda, mida nimetatakse ka Euroopa privaatsuse päevaks, mitme algatusega.

Komisjon teeb oma veebisaidil kättesaadavaks mängud “Kasutaja vaatepunktist” mitmesugustel arvutite ja Interneti-teenuste kasutamisega seotud teemadel.

Selle lühikese küsimustiku eesmärk on testida individuaalset teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisega seotud riskidest, samuti süvendada teadmisi, parandades valesid igapäevaseid tavasid.

Käsitletavad teemad on mitmekesised ja hõlmavad muu hulgas e-kirjadele lisatud faile, Interneti-oste, paroole, varukoopiaid või andmepĂĽĂĽki. “See on täpsustav harjutus, mis on kavandatud lõppkasutaja vaatenurgast ja mille eesmärk on suurendada ĂĽldsuse teadlikkust hoolitsusest, mida tuleb nende isikliku teabe kaitsmiseks pöörata,” ĂĽtles CNPD.

Ka Euroopa päeva pidustuste raames loodi CNPD essee auhind 2012, mille eesmärk on premeerida isikuandmete kaitset käsitleva akadeemilise või muu uurimistöö autoreid.

Taotlused on avatud selle aasta 31. maini ning esitada saab erinevates sotsiaalteadustes või loodus- ja tehnoloogiavaldkondades läbi viidud töid, mille eesmärk on aidata kaasa isikuandmete kaitsega seotud tegelikkuse uurimisele. CNPD essee auhinna 2012. aasta võitjad näevad oma töid.

Lisaks CNPD-le soovivad turvaalaga seotud ettevõtted, näiteks CPP või Kaspersky, tähistada ka Euroopa andmekaitsepäeva, pakkudes nõu küberkuritegevuse korral rakendatavate tegevuste ja käitumise kohta.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Patricia Calé