Euroopa ettevõtted suurendavad kriisist hoolimata investeeringuid teadus- ja arendustegevusse

Euroopa ettevõtted suurendavad kriisist hoolimata investeeringuid teadus- ja arendustegevusse

Vajadus konkurentsis püsida sunnib Euroopa ettevõtteid suurendama investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, vaatamata sellele, et majanduslik olukord pole kõige soodsam. Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt loodavad ettevõtted aastatel 2012–2014 suurendada investeeringuid umbes 4% aastas, mis on endiselt alla viimastele avaldatud andmetele, mille kohaselt on investeeringute osakaal 5%.

Tarkvara ja arvutiteenuste sektor on kõige kõrgema skooriga, investeerimisootused on keskmiselt 11% aastas.

Avalikustatud teabe kohaselt näevad küsitletud ettevõtted ettevõtte teadus- ja arendustegevuse arengut kriitilise innovatsioonitegurina, millele järgnevad turundusuuringud ja uute toodete turuletoomisega seotud tegevused.

Euroopa teadusuuringute, innovatsiooni ja teaduse volinik on neid andmeid kommenteerinud, öeldes, et positiivsed investeerimistrendid selles valdkonnas on Euroopa konkurentsivõime jaoks hädavajalikud. „Need ettevõtted on Euroopa majanduse teadmistepõhisemaks ja targemaks muutmise põhielement. Meie järgmine teadus- ja innovatsiooniprogramm Horisont 2020 annab tõuke innovaatilistele ettevõtetele, ”ütles ta oma avalduses.

Uuringu viisid läbi Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) ning teaduse ja innovatsiooni peadirektoraat, tuginedes Euroopa suurimate ettevõtete 187 vastusele, mis on loetletud teadus- ja arendustegevusse investeerimise 2011. aasta tulemustabelil.

Euroopa Komisjoni andmete kohaselt moodustavad need ettevõtted umbes 40% kogu tuhande Euroopa ettevõtte koguinvesteeringust teadus- ja arendustegevusse ning märkimisväärse osa kõigist selles valdkonnas tehtavatest investeeringutest ettevõtetesse.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Fatima jahimees