Euroopa ettevõtted suurendavad teadus- ja arendustegevuse investeeringuid USA tempos

Euroopa Komisjon avaldas täna oma uurimistöö tulemused, mis hindasid Euroopa maailma piirkondadesse, kus on kõige rohkem investeeringuid teadus- ja arendustegevusse.

Arvud näitavad, et piirkonnas asuvate ettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse kasvasid 8,9%, võrreldes aasta varem, 2010. aastal registreeritud 6,1% -ga. Euroopa ettevõtete teadus- ja arendustegevusse tehtud investeeringute koguväärtus oli 144, 6 miljardit eurot.

See kasv on peaaegu sama, mis USA-s (9%) ja üle maailma keskmise (7,6%), tõstes esile Euroopa Komisjoni, mis toob esile positiivse arengu.

Ehkki dokumendi üksikasjalikum analüüs näitab, et Ameerika Ühendriigid on Euroopast tublisti ees, nii teadus- ja arendustööstuse absoluutväärtuse (178,4 miljardit eurot) kui ka tulude osas, mida ettevõtted nendelt investeeringutelt saavad, eelistab EÜ rõhutada tuntud suundumust töökohtade kasvu kohta Euroopa teadus- ja arendustegevuses intensiivsetes ettevõtetes on teave esitatud ka selles Euroopa tööstuse teadus- ja arendustegevusse investeerimise paneelis.

Selles uuringus analüüsitakse 1500 ettevõtet, kes investeerivad kõige rohkem teadus- ja arendustegevusse kogu maailmas, kogudes erinevaid näitajaid, nimelt maailma suurimate teadus- ja arendustegevuse investorite efektiivsuse ja kasumlikkuse osas, tuvastades nende ettevõtete positsiooni mitte ainult sektorite, vaid ka riikide lõikes.

Piirkonniti näitavad arvud ka seda, et teadus- ja arendustegevuse 15 maailma esimese 50 suurema investori hulgas on Euroopa Liidu ettevõtteid, kokku kinnitab piirkond selles nimekirjas 405 ettevõtet (USA on juhtiv riik, kus on 503).

Selles edetabelis parima asetusega Euroopa ettevõte on Volkswagen, mis on kogu maailmas kõige olulisem ka autotööstuses, ja Jaapanist pärit Toytota.

Paneel ei viidanud Portugali võrdlusandmetele, kuid ühes teises Euroopa Komisjoni avaldatud uuringus on võimalik näha, et riik kuulub nende riikide rühma, kus 30–50% tööstuse teadus- ja arendustegevusest annavad riigis asuvad välisettevõtted. Portugalis on aga Euroopa 1000 parima ettevõtte seas kuus ettevõtet, kes investeerivad kõige rohkem teadus- ja arendustegevusse. Esimeses sajas on ainult Portugal Telecom, mis asub 97. kohal. Samuti on nimekirjas nimed nagu EDP, Bial, CGD või Novabase.

Eurostati andmed näitavad globaalsemast perspektiivist, et avaliku sektori ja erasektori teadusuuringute kogukulud kasvasid aastatel 2010–2011 EL-is vahemikus 2,01% SKPst 2,03% -ni.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Cristina A. Ferreira