Eurooplased tunnevad end välismaalt veebist ostes ebakindlalt

Euroopa hõlbustab veebipoodides konfliktide lahendamist

Väiksemate kaebuste lahendamise Euroopa menetlus on juba olemas – see on heaks kiidetud 2007. aastal ja seda on kasutatud alates 2009. aastast – ning see on kehtiv ressurss tsiviil- ja kaubanduslike konfliktide jaoks Euroopa Liidus, veebipõhiste ostuprotsesside jaoks kuni 2 tuhande euro ulatuses.

Uute ettepanekutega soovitakse tagada nende ressursside laiem ulatus, mis toimiks alternatiivina õigussüsteemile, aidates analüüsi- ja otsustusprotsesse avada ja sujuvamaks muuta. See ennustab, et sel viisil saab lahendada kuni 10 tuhande euro suurused juhtumid.

Euroopa Komisjoni täna esitatud arvudest selgub, et menetlus on aidanud vähendada kohtuvaidluste kulusid juhtumites, kus osalevad eri riikide osalejad, 40% võrra ja vähendada juhtumite lahendamise keskmist aega 2 aastalt 5 kuule.

EÜ usub, et väikseimad ettevõtted saavad maksimaalse tegutsemispiiri kohandamisest kasu ja pool nende veebikaubanduse protsessis esitatud kaebustest kaetakse selle tööriistaga. Tarbijate jaoks on sellel sammul ka mõju, isegi kui vaid iga viies vaidlus on langenud üle 2000 euro.

Mure e-kaubanduse kasutamisel tekkida võivate vaidluste lahendamise pärast jääb selle kanali kasutamise üheks takistuseks, eriti mis puudutab ostmist teistes Euroopa riikides kauplustes. Selle probleemi lahendamiseks ja turvamehhanismide loomiseks on püütud mitu sammu.

Selle aasta alguses kiitis Euroopa Parlament heaks kaks ettepanekut, mis on aluseks uue Euroopa vaidluste lahendamise platvormi loomisele. Seda süsteemi rakendatakse kogu Euroopas ja selle eesmärk on soodustada veebikaubandust erinevates Euroopa Liidu riikides. Samuti on valdkonna algatusi, näiteks ACEPI käivitas 2011. aastal elektroonilise kaubanduse teabe-, vahendus- ja arbitraažikeskuse.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi