contador gratis Saltar al contenido

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lükata e-kaubanduse käibemaks edasi, et ettevõtteid – ettevõtjaid "kergendada"

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lükata e-kaubanduse käibemaks edasi, et ettevõtteid - ettevõtjaid "kergendada"

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku lükata edasi e-kaubanduse käibemaksupaketi jõustumine, samuti maksustamise valdkonnas halduskoostöö suunisest tulenevad teabe esitamise ja vahetamise teatavad tähtajad.

Eesmärk on anda liikmesriikidele ja ettevõtetele rohkem aega uute eeskirjade ettevalmistamiseks.

Elektroonilise kaubanduse käibemaksupaketi vastuvõtmise edasilükkamise osas tegi Brüssel ettepaneku muuta reguleeriva raamistiku kehtestamine 1. jaanuarist 2021 1. juulini 2021.

Uus regulatiivne raamistik kehtestab veebituru jaoks uued maksukohustused, samuti lihtsustatud reeglid selles valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Samuti otsustas Euroopa Komisjon teha ettepaneku lükata halduskoostöö juhtimisel edasi teatavate esitamise ja teabevahetuse tähtaegade pikendamine, ütles ta oma avalduses. Sel viisil on EL-i riikidel veel kolm kuud aega vahetada andmeid finantskontode kohta, mille saajatel on maksuaadressid teistes liikmesriikides.

Otsus ei mõjuta Euroopa Komisjoni eesmärke, kuna ta pühendub endiselt pettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemisele, tagades kogukonna juhid.

Brüsseli ettepanek on edastatud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.