Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lĂĽkata e-kaubanduse käibemaks edasi ettevõtetele “vabastada”

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku lükata edasi elektroonilise kaubanduse käibemaksupaketi jõustumine ning maksustamise valdkonna halduskoostöö direktiiviga kehtestatud teatavad teabe esitamise ja vahetamise tähtajad.

Eesmärk on anda liikmesriikidele ja ettevõtetele rohkem aega uute reeglite ettevalmistamiseks.

Elektroonilise kaubanduse käibemaksupaketi jõustumise edasilükkamise kohta märkis Brüssel, et reguleeriva raamistiku jõustumist tuleks muuta 1. jaanuarist 2021 kuni 1. juulini 2021.

Uue reguleeriva raamistikuga kehtestatakse veebiturul uued maksudega seotud kohustused ning lihtsustatud reeglid selles ruumis tegutsevatele ettevõtetele.

Samuti otsustas EK teha ettepaneku lĂĽkata edasi teatavad tähtajad “teabe esitamiseks ja vahetamiseks halduskoostöö juhtimisel”, ĂĽtles ta oma avalduses. Nii on EL-i riikidel veel kolm kuud aega vahetada andmeid finantskontode kohta, mille abisaajad on maksuaadressid teistes liikmesriikides.

Otsus ei mõjuta Euroopa Komisjoni eesmärki, mis “on jätkuvalt pĂĽhendunud võitlusele maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumisega”, tagab kogukonna juhtidele.

Brüsseli ettepanek on edastatud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.