Euroopa Komisjon tegeleb terviserakenduste kvaliteediga

Euroopa Komisjon tegeleb terviserakenduste kvaliteediga

EL soovib kasutada ära andmete potentsiaali kodanike võimestamiseks ja tervislikuma ühiskonna loomiseks, kuid selleks on vaja üldpõhimõtteid ja sertifikaate, et hõlbustada VKEde lahenduste pakkumist.

Selles mõttes töötab ta koos Euroopa Standardikomitee CENiga välja tehniliste kirjelduste väljatöötamine, mis tõestavad tervise- ja heaolurakenduste kvaliteeti ja usaldusväärsust, ning ISO ja IEC organisatsioonidega, et tagada vastavus rahvusvahelistele standarditele.

Siiski käivitas ta uuringu, mille eesmärk oli hinnata, kuidas tervise- ja heaolurakenduste loojad seda sisu arendasid, et tagada selle kvaliteet ja usaldusväärsus ning kui lihtne või keeruline see oleks. Selle põhieesmärk on välja töötada laialdaselt vastuvõetud spetsifikatsioonid, mis kooskõlas ELi poliitikaga võivad suurendada nõudlust, eriti tervishoiuasutuste ja teenuseosutajate poolt, ning tõhusamalt kaasata riigi rahandust.

tek-uuring EL-i rakenduste tervis “data-title =” tek-uuring EL-i rakenduste tervis – Euroopa Komisjon tegeleb tervisesektori rakenduste kvaliteediga – SAPO Tek “> tek uuris tervishoiualaseid rakendusi

See uuring on saadaval sellelt veebilehelt.