Euroopa Liit soovib innovatsioonis tugevamat Euroopat, mis esitab 11 soovitust

Euroopa Liit soovib innovatsioonis tugevamat Euroopat, mis esitab 11 soovitust

Kuidas on Euroopa Liit teaduse, teadusuuringute ja innovatsiooni vallas toiminud? Vastus peitub raportis, mille Euroopa Komisjon (EÜ) esitas sel kolmapäeval. Tõstatatud probleemide hulgas tõi Brüssel välja vajaduse investeerida teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et toetada ettevõtete jätkusuutlikku ja kaasavat kasvu, eriti vähem arenenud piirkondades. Iga kahe aasta tagant avaldatava dokumendi 2020. aasta väljaanne esitab 11 poliitilist soovitust eurooplaste toetamiseks.

Samuti rõhutatakse aruandes, kui tähtis on tagada eurooplastele õiged oskused maailmas, kus tehnoloogia areneb pidevalt. Dokumendis tõstetakse esile ka „teadus- ja arenduspoliitika olulist rolli ettevõtete tootlikkuse suurendamisel”, mille tulemuseks on rohkem töökohti ja jätkusuutlikku väärtuse loomist. Käesolevas aruandes esitatud 11 soovitust jagunevad kolmeks peamiseks sambaks: teadusuuringud ja innovatsioon inimkonna jaoks turvalise ja õiglase Euroopa, ülemaailmse juhtpositsiooni ning majandusliku ja sotsiaalse mõju tagamiseks.

Portugali mainitakse aruandes mitu korda. Struktuurimuutuste korral märgitakse aruandes, et see on liikmesriikides heterogeenne. Kui enamikus riikides on kõrgtehnoloogiliste töötlevate töökohtade arv langenud, on mõned spetsialiseerumist suurendanud. Portugal on üks erand, mis tugevdab spetsialiseerumist ja muudab negatiivseid suundumusi. 7,1% tõus väärib raportis tähelepanu ja positiivset märkust.

EĂś avaldatud andmete kohaselt on Euroopa Liit teadustootmise ĂĽks peamisi tegijaid. Näiteks on 25% enim viidatud teadusuuringutest kliima ja 27% bioökonoomika kohta Euroopa. Selles valdkonnas on patenditaotluste osas juhtpositsioonil ka EL, kus kliimas on 24% ja biomajandussektoris 25%. “Siiski on vaja rohkem pingutada, et muuta teadustulemused läbiräägitavateks ja jätkusuutlikeks lahendusteks,” hoiatas komisjon.

Innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorsoo volinik Mariya Gabriel kinnitas oma avalduses, et COVID-19-le viidates on teadus ja innovatsioon kesksel kohal enneolematule kriisile reageerimisel. Mis puudutab raportit, siis see dokument “näitab, kuidas teadusuuringud ja innovatsioon on olulised Euroopa vajalike ökoloogiliste ja digitaalsete ĂĽleminekute edendamiseks”. Sellega seoses tõstetakse esile programmi Horisont 2020 ja tulevast programmi Horisont Euroopa.