Euroopa standardid muutuvad riigihankelepingute elektroonilisel arveldamisel kohustuslikuks

Elektrooniliste arvete juurutamine riigihalduses on pärast selle nõude jõustumist aasta alguses peaaegu lõpule viidud, kuid mõned sammud on veel lõpule viidud. 18. aprill tähistab kuupäeva, millest alates on EL-i avalik-õiguslikel isikutel kohustus hankida ja töödelda riigihankelepingutega seotud arveid elektrooniliselt ühtses vormingus.

Euroopa standardi kasutuselevõtt elektrooniliste arvete jaoks kogu piirkonnas asuvatesse pöörduspunktidesse püüab protsessi lihtsustada ja sujuvamaks muuta avalike asutuste ja nende tarnijate vahelisi ärisuhteid.

Portugalis on seaduse jõustumise seaduslik kuupäev 19. aprill. Nii nagu kogu Euroopas, on kohalikel ja piirkondlikel avaliku halduse organitel õigusaktide vastuvõtmiseks veel üks aasta aega kuni 18. aprillini 2020.

Euroopa Komisjoni hinnangul andis EL ettevõtete elektrooniliste arvete kasutamine aastatel 2015–2017 kokkuhoidu 920 miljonit eurot. Meetmed, mis on sundinud seda alternatiivi riigihangetes kasutusele võtma, suurendavad seda väärtust hüppeliselt ja ühtlustavad reegli.