Euroopa sunnib veebipõhiseid avalikke teenuseid juurdepääsetavuse tagamiseks

Euroopa sunnib veebipõhiseid avalikke teenuseid juurdepääsetavuse tagamiseks

Euroopa Komisjon esitas täna direktiivi ettepanekud, mille eesmärk on muuta 2015. aasta lõpuks kohustuslikuks erinevate piirkondade avalike veebisaitide juurdepääsetavuse funktsioonide vastuvõtmine.

Selle käigu eesmärk on panna Euroopa selles küsimuses rääkima ühel häälel, määratledes juurdepääsetavuse funktsioonide kogumi, mis on nüüdsest kogu ELis standardne ja kohustuslik 12 tüüpi avalike veebisaitide jaoks. Samuti on selle eesmärk suurendada täielikult juurdepääsetavate avalike saitide arvu, mis juhtub praegu ainult umbes kolmandikuga olemasolevatest 761 000 avalikust saidist.

Idee on muuta puuetega kasutajate või piiratud juurdepääsuga veebiteenustele, kogukonna hinnanguliselt 80 miljonile, elu lihtsamaks, võttes arvesse puuetega eurooplaste ja 87 miljoni üle 65-aastase elanike arvu.

“Näiteks kuulmispuudega inimesed kuulevad ekraanilugeja seadme kasutamisel piltide kirjeldusi, kuulmispuudega inimesed näevad helifailidega seotud subtiitreid,” selgitab EK täna avaldatud märkust.

Samas märkuses selgitati, et see samm aitaks kaasa 2 miljardi euro suuruse turu arengule, mis realiseeris siiski ainult 10% selle potentsiaalist.

Juurdepääsetavuse tagavad teenused on teenused, mida kasutatakse töö leidmiseks, ülikoolis registreerumiseks, auto registreerimiseks, maksudeklaratsioonide esitamiseks, passi või juhiloa taotlemiseks.

Lisaks juurdepääsetavuseeskirju tagavate teenuste loetelu määratlemisele määratletakse täna esitatud briifingu ettepanekus ka „veebi juurdepääsetavus”, et kaotada võimalused erinevateks tõlgendusteks või arenguteks.

Liikmesriikidel on kuni 30. juunini 2014 õigus vastu võtta siseriiklikul tasandil eeskirjad ja määrused, mis vastavad direktiivile, mis edastatakse vahepeal Euroopa Liidu ministrite nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Cristina A. Ferreira