Euroopa teadlased töötasid välja peegli, mis näitab tervislikku seisundit

Praktikas loob EL SEMEOTICONS projekt peegleid, mis suudavad lugeda näokoode, leida kardio-metaboolse riski markereid ja aidata kujundada tervislikumat eluviisi. Idee tekkis umbes neli aastat tagasi, kui teadlased otsustasid viia meditsiinisemiootilised uuringud üle digitaalsele platvormile, mis võimaldaks patsientidel tuvastada riskimärgid, millest arstid on samuti teadlikud.

Nüüdseks on nad välja töötanud multisensoriga seadme Waze Mirror, mis toimib peeglina, kuid suudab seda indikaatorit lugeda. Seejärel annab peegel soovitusi nii stressi, ärevuse maandamise kui ka tervislikuma toitumise kohta.

Välja on töötatud ja testitud kolm prototüüpi, mida on kasutatud Itaalia ja Prantsusmaa kliinilistes kohtades ajavahemikus juulist oktoobrini 2016. Katses osales 72 vabatahtlikku, kes suhtlesid peeglitega ja rakendasid soovitusi.

Meeskond töötab idufirmade loomise nimel, mis toovad tervishoiuturule peeglid, näiteks spordisaalid ja muud füüsilisele treeningule pühendunud keskused.