Ex-scut lõppjärelmaks 2015. aastal

Praegu teekasutustasude kogumiseks kasutatav pukk eemaldatakse ja asendatakse juhtimissüsteemiga, mis hakkab paiknema teede sisse- ja väljasõiduteedel, nagu seda tehakse juba kõigil riigimaanteedel.

Jornal de Negócios selgitas täna, et uus süsteem põhineb kiibil, mis registreerib Estradas de Portugali juhitavatele kiirteedele juurdepääsu võimaldamiseks vajaliku teabe.

See muudatus tähendab reisi lõppemise eest tasumise võimaluse lõppemist, nagu praegu nende inimeste puhul, kellel puudub Via Verde identifikaator. Ex-scut-s liikumiseks on vaja kasutada elektroonilist identifitseerimissüsteemi (olemasolevat võimalust, mida pakub Via Verde) või marsruut ette maksta.

Selle muudatusega soovis Estradas de Portugal suurendada tulusid ja vähendada kulusid. Hinnanguliselt võimaldavad muudatused säästa 4 miljonit eurot, täpsustab ettevõte äriplaanis, mida Jornal de Negócios analüüsis.

Märkmete kirjutamine: Fikseeritud kirjavead uudistes.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi