GDPR: Valitsus esitas seaduseelnõu, mille eesmärk oli “minimaalne institutsiooniline häire”

Pärast mitut viivitust kiitis ministrite nõukogu täna heaks seaduseelnõu, millega muudetakse isikuandmete kaitse üldmäärust GDPR, mis kõikidel eesmärkidel on juba jõus ja mis jõustub 25. maist.

“Nagu me teame, jõustub määrus kõigist toimingutest sõltumata,” selgitas presidendiminister ministrite nõukogu istungjärgsel konverentsil, mis selle uudise avaldamise ajal veel vastu võeti, lisades, et tegemist oli seadusandliku ettepanekuga ja seda ei olnud heaks kiidetud. ja “on hea, et seadus ja seaduseelnõu on ĂĽheaegselt kättesaadavad”.

Viimastel kuudel on see teema ärritanud ettevõtteid, kes kiirendavad vajadusel oma organisatsioonide ettevalmistamist ja andmekaitseametniku määramist. Eesmärk on vältida GDPR-is prognoositud miljonäritrahve, mis võivad ulatuda kuni 20 miljoni euroni.

Sellegipoolest näitavad viimased arvud, et ainult 2,5% Portugali juhtidest väidab, et on valmis ja enamik inimesi ei suuda kõiki nõudeid täita enne 25. maid.

Ehkki määrustega on loodud raamistik andmekaitse rakendamiseks liikmesriikides, on mitmel alal, kus riikidel on suur tegutsemisvabadus ja mida on kodanikuühiskonna ja organisatsioonide erinevad valdkonnad laialdaselt arutanud, nimelt noorte nõusoleku vanus ja lisaks määratavale trahviraamistikule võimalus sõlmida 13–16 aasta pikkune kokkulepe või vabastada avalik-õiguslik organisatsioon trahvide maksmisest.

“Meil on toimiv sĂĽsteem ja otsustame kehtestada regulatsioone minimaalsete institutsiooniliste häiretega,” ĂĽtles Maria Manuel LeitĂŁo Marques.

Suurus on kohandatud Portugali tegelikkusega

Ministrite nõukogu teatises avaldatud üksikasju on vähe ja SAPO TEK soovib saada rohkem teavet valitsuse kasutatavate võimaluste kohta mitmesuguste avatud alade jaoks.

Vahepeal jagatud andmete kohaselt on siin mõned viited:

  • Laste nõusolek: ennustati laste isikuandmete töötlemist seoses kogukonna infoteenuste kohese pakkumisega 13-aastaselt (sarnased lahendused Taanis, Hispaanias, Eestis, Iirimaal, Lätis, Poolas, Rootsis, Suurbritannias), Sloveenias, Norras, Poola ja Tšehhi Vabariik).
  • VideovalvesĂĽsteemide kasutamine: ilma et see piiraks eriseaduste kohaldamist, tuleb arvestada ATM-koodide sisestamise alasid, sanitaarseadmeid, ooteruume ja riietusruume ning töötajatele mõeldud siseruume.
  • Andmekaitseametnik: avalikus ĂĽksuses peab olema vähemalt ĂĽks andmekaitseametnik iga valitsusala, iga piirkondliku sekretariaadi, linna, kihelkondade, kus see on õigustatud, ja iga avaliku juriidilise isiku kohta.
  • Sõnavabadus ja teabevabadus: tehakse kindlaks, et isikuandmete kaitse ei vähenda sõna-, teabe- ja ajakirjandusvabaduse kasutamist.
  • Trahvid: Valitsus on otsustanud määrata trahvide miinimumväärtuse. Suurettevõtete puhul 5000 eurot väga raskete haldusõiguserikkumiste eest; ja 2500 eurot raskete õigusrikkumiste eest. VKEdele 2000 eurot väga raskete haldusõiguserikkumiste eest; ja 1000 eurot raskete õigusrikkumiste eest. FĂĽĂĽsiliste isikute puhul 1000 eurot väga raske haldusõiguserikkumise eest; ja 500 eurot raskete õigusrikkumiste eest

Selle teabe ulatuses ei mainita riigihaldusele trahve andmetöötluse väärkasutamise eest, kuid eesistujaminister selgitas pressikonverentsil, et valitsus otsustas vabastada avalik-õiguslikud isikud kolmeks aastaks, et võimaldada organisatsioonil valmistuda.

Toimetuse märkus: Viimane värskendus 23.03.2018 kell 8:41