Horisont 2020 tagab Portugali teadlastele täiendavalt 33 miljonit eurot

Brüssel teatas täna 11 uuest projektist, mida rahastati kooskõlastatult riiklike agentuuride teadlastega, pidades silmas programmi Horisont 2020. Programmi „Mestimine“ osas sai Portugal üheksa heakskiidetud projekti, millest seitset koordineerisid Portugali asutused. Rahastati ka kahte programmi Teaming ettepanekut ja kaht algatust ERA-Chairs.

Kokku on Portugali projektide jaoks tagatud täiendav 33 miljoni euro suurune rahastamine. Riiklikud institutsioonid suutsid 2018. aastal koguda 174 miljonit eurot, ületades varem kogutud umbes 30 miljoni väärtuse.

Teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusministeerium on eraldi välja toonud projekti BIOPOLIS, mida koordineeris Porto ülikooli ICETA president Nuno Ferrand, et saada meeskondade programmis kõrgeim positsioon enne 12 heakskiidu saamist. Samuti kiideti heaks teine ​​meeskonnaprojekt, mida koordineeris Coimbra ülikool CCDR-Centro toel. Kahe Teamingu projekti raames koguti rahastamiseks 15 miljonit eurot, millest 12,5 miljonit läks riiklikele asutustele.

2020. aasta Horisondi laiendamise alamprogrammi eesmärk on edendada Euroopa äärepoolseimate piirkondade mõjuvõimu suurendamist teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas konkurentsivõimelisema osalemise nimel. See programm julgustab inimressursside värbamist või koolitamist teaduskoostööks, et edendada piirkondlikku, riiklikku ja rahvusvahelist huvi pakkuvaid projekte.

Ministeerium paljastas ka, et 2019. aasta Perini teekondade “+ teadus, + Euroopa” algus möödunud aasta 20. märtsist kuni 12. aprillini mitmes riigi põhja- ja lõunaosas asuvas linnas on suunatud teadus- ja arendustegevuse edendamisele Portugalis.