Innovatsioon: Euroopa edestas USA-d, kuid kaotas Jaapani ja Lõuna-Korea vastu

Andmed 2019. aasta innovatsiooni tulemustabelilt avaldatakse täna ja need näitavad, et ELi innovatsioonitulemused on neljandat aastat järjest paranenud ja et esimest korda ületas innovatsioon Euroopas Ameerika Ühendriike. Sellegipoolest on Euroopa kaotamas teed Jaapani ja Lõuna-Korea suunas, samas kui Hiina läheneb kiiresti ja kasvab kolm korda kiiremini kui EL.

Keskmiselt näitab aruanne, et innovatsioon on alates 2011. aastast kasvanud 8,8%. Andmete kohaselt paistab selles valdkonnas kasvu poolest silma 25 riiki, kelle tulemused on silmatorkavamad Leedus, Kreekas, Lätis, Maltal, Suurbritannias, Eestis ja Hollandis. Kuid oli ka “halbu õpilasi” ja näitajate langus oli tugevam Rumeenias ja Sloveenias.

Nagu ikka, jagab innovatsiooni tulemustabel riigid nelja rühma: innovatsiooniliidrid, suurepärased uuendajad, mõõdukad uuendajad ja tagasihoidlikud uuendajad. Rootsi on ELi innovatsiooniliider 2019. aastal, järgnevad Soome, Taani ja Holland.

Suurbritannia ja Luksemburg langesid innovatsiooniliidrite grupist suureks innovaatorite rĂĽhmaks, samas kui Eesti astus esimest korda suurte innovaatorite gruppi.

„Innovatsioon tähendab töökohti ja kasvu tulevikus. Tervitan üldisi edusamme ELis. Kuid ülemaailmsest konkurentsist eespool hoidmiseks peavad nii EL kui ka liikmesriigid jätkama investeerimist ja õige poliitika väljatöötamist. et innovatsioon saaks õitseda ”, hoiatas teaduse, teaduse ja innovatsiooni eest vastutav volinik Carlos Moedas oma avalduses.

Euroopa Liidu hinnangul on umbes kaks kolmandikku Euroopa majanduskasvust viimaste aastakümnete taga olnud innovatsioon. Iga Horisont Euroopa Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammi investeeritud euro võib 25 aasta jooksul toota kuni 11 eurot SKPst ning investeeringud teadusesse ja innovatsiooni loovad aastatel 2021–2027 eeldatavasti kuni 100 000 uut töökohta teadus- ja innovatsioonitegevuses.

Euroopa Komisjon on lähiaastatel seadnud EL-i ja selle liikmesriikide jaoks uue ambitsioonide taseme programmi Euroopa Horisont abil, mis on kõige ambitsioonikam teadus- ja innovatsiooniprogramm, mis näeb ette 2027. aastaks 120 miljardi euro suurust investeeringut sellesse valdkonda.

Portugal tõstis esile uudseid VKEsid

Eelmisel nädalal näitas Euroopa Liidu digitaalse konkurentsivõime aruanne, et Portugal paranes mitme näitaja osas, kuid kaotas oma positsiooni selles edetabelis, langedes 19. kohale.

Innovatsioonipaneelis (Innovation Scoreboard) püsib Portugal Euroopa keskmisest madalamal, kuid võrreldes 2011. aastaga on edusammud. Täna avaldatud analüüs toob esile ka tulemuslikkuse teatavates innovatsioonivaldkondades, kus Portugal on esile tõstetud seoses uuenduslike VKEde näitajatega.

Andmete kohaselt on innovatsioon VKEdes üks positiivseid punkte, mis on ühendatud lairiba kõrge leviku ning tootearenduse ja innovatsiooni protsessidega väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Mõju müügile ja ühendustele on osutunud kõige nõrgemaks mõõtmeks ning registreeritud patentide vähene arv, samuti avaliku ja erasektori üksuste koostöös valminud teaduspublikatsioonid ning teadmismahukate teenuste eksport aitavad kaasa lihtsamatele väärtustele innovatsiooni valdkonnas.

Taani on inimkapitali ja innovatsiooni soodustavate tingimuste osas juhtpositsioonil, Luksemburg atraktiivsetes teadussüsteemides ning Prantsusmaa rahastamise ja toetuse osas. Saksamaad peetakse ettevõtete investeeringute liidriks, Austriat ühenduvuse ja Malta intellektuaalse vara osas, Iirimaa paistab aga silma tööhõive ja müügi mõju poolest.

2019. aasta innovatsioonipaneeliga kaasneb piirkondlik analüüs, mis hindab innovatsioonisüsteemi toimimist 238 liikmesriigi 238 piirkonnas 23 liikmesriigis ning hõlmab ka Norra, Serbia ja Šveitsi piirkondi. Andmete kohaselt on piirkondlik tulemuslikkus tugevalt ühtlustunud, piirkondade tulemuslikkuse erinevused lahjenevad.

EL-i kõige uuenduslikum piirkond on Soome Helsingi-Uusimaa, järgnevad Rootsi Rootsi ja Taani Hovedstaden. 159 piirkonna osas paranesid tulemused üheksa-aastase vaatlusperioodi jooksul.

Toimetuse märkus: Lisatud on rohkem teavet ja graafikat.