Isikuandmete haldamisega politsei ja parlamendiliikmed sõltumatu kontrollita

Diplom võimaldab politsei loodud avalik-õigusliku ministeeriumi juhtimisel loodud privaatsetel andmebaasidel enam sõltumatut kontrolli all hoida – see pädevus kuulus varem riiklikule andmekaitsekomisjonile (CNPD), mis on nĂĽĂĽd sellest eemaldatud. paber, kirjutas Expresso sel nädalal.

Dokumendi andmetel ei “enam sõltumatu järelevalve all seda, kuidas erinevad politsei- ja prokuratuur (MP) oma isiklikke andmebaase koostavad – ja nende töötlemist, näiteks teabe ristamise teel profiilide loomiseks”. Kaks 14. ja 21. juunil vastu võetud seadust kaotavad riiklikust andmekaitsekomisjonist (CNPD) õiguse “kontrollida ja kontrollida toiminguid, mis hõlmavad isikuandmete töötlemist õigusasutuste poolt (…) menetluspädevuse piires”.

Nii ei saa CNPD enam kontrollida parlamendiliikme või tema juhtimisel tegutsevate kriminaaluurimisvolitustega üksuste (kohtupolitsei, PSP, GNR, SEF ja teatud tingimustel maksuhaldurite või ASAE) kogutavat ja säilitatavat teavet. mis on seda võimu säilitanud alates 1991. aastast, kui võeti vastu isikuandmete seadus.

Riikliku andmekaitsekomisjoni president Filipa CalvĂŁo hoiatas, et see seadus rikub ELi seadusi, mis tugevdab viimase direktiiviga andmekaitset.

“NĂĽĂĽd, kui Euroopa Liit nõuab ennetamise ja kriminaaluurimise raames kogutud isikuandmete töötlemise sõltumatut järelevalvet, eemaldatakse Portugalis see kontroll sõltumatult ĂĽksuselt,” ĂĽtles ta Expressole, selgitades, et kuigi CNPD näib olevat takistatud ĂĽhe diplomi järelevalvevolitused funktsiooni, ilma et oleks võimalik sekkuda.

Sellesse isiklikusse andmebaasi sisestatava teabe hulgas viitas CNPD president pankade poolt rahapesuseaduse reguleerimisalasse kantud elementidele ĂĽlekannete kohta.

Filipa CalvĂŁo hoiatas ka selle eest, et nende muudatuste suhtes võidakse Euroopas sanktsioone rakendada. “Varem või hiljem palume Euroopa Liidu kohtute kohtul kritiseerida Portugali riiki ĂĽldise suuna muutmata jätmise eest, amputeerides osa, mis peab olema sõltumatu järelevalve all,” selgitas ta.