Kõikide Portugali ettevõtte omanike registreerimine on kohustuslik alates novembrist

Selle uue määruse eesmärk on võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ning see on reguleeritud seadusega nr. 89/2017, avaldatud sel esmaspäeval Diário da Repúblicas, mis kiitis heaks abisaajate keskregistri (RCBE) õiguskorra.

„Osaliselt avalikult” juurdepääsetuna kogub RCBE-st loodud andmebaas füüsiliste isikute või isikute, kes otseselt või kaudselt omavad või tõhusalt kontrollivad Portugali äriettevõtteid ja muid registreerimisele alluvaid üksusi, identifitseerimisandmeid.

Vastavalt sellele märgitakse uue ettevõtte asutamise dokumentides fĂĽĂĽsiline isik, kellel on otseselt või kaudselt aktsiate omandiõigus, ja kõigist muudatustest tuleb 15 päeva jooksul teatada Registrite ja Notarite Instituudi registrile – IRN.