Kriitiline infrastruktuur on Euroopas kĂĽberrĂĽnnakute eest halvasti kaitstud

Hiljutise analüüsi põhjal teatab Euroopa Võrgu- ja Infoturbeagentuur, et koostöö erasektoriga kipub olema tihe, kuid ainult umbes 56% liikmesriikidest on loonud institutsionaliseeritud koostöövormid, mis muutuvad avaliku ja erasektori partnerlusteks.

Tehtud järeldused näitavad ka seda, et enamik riike on kas riiklikul tasandil riskikatseid läbi viinud või kaaluvad seda teha. Siiski on ka teisi, kes usuvad, et riskianalüüsi peaks läbi viima sektorispetsiifiline asutus või käitaja ise.

Selle ja hiljuti reklaamitud uuringust saadud muude andmete põhjal jättis ENISA nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Komisjonile mitu soovitust.

Valitsuste ettepanekud hõlmavad selliseid meetmeid nagu institutsionaliseeritud koostöö tugevdamine eraõiguslike asutustega, osalemine rahvusvahelistel testimisõppustel või nende korraldamine, riskihindamiste läbiviimine või võimalike meetmete hindamine kriitiliste teenuste ja infrastruktuuri operaatoritega turvameetmete vastuvõtmise korral.

ENISA soovitab Euroopa Komisjonil määratleda põhinõuded, et toetada meetmete väljatöötamist esmatähtsa infrastruktuuri kaitsmiseks liikmesriikides, toetada teabe jagamist ja vahetamist vastutavate riiklike asutuste vahel ning kriitilise teabe infrastruktuuri kindlakstegemist Euroopa tasandil.