IGRE

Liikuvuse mõju võib olla suurem kui Internetil 1990. aastatel

Kaks kolmandikku ettevõtte IT-osakondade eest vastutajatest usub, et mobiilsusel on sama palju või suurem mõju, kui registreeriti Interneti tulekul 1990. aastatel.

Andmed pärinevad Accenture’i täna avaldatud uuringust, milles öeldakse, et 67% CIO-dest ja IT-juhtidest arvab, et liikuvuslahenduste kasutuselevõtt “mõjutab nende äritegevust sama palju või rohkem kui internet 1990-ndatel aastatel”.

2012. aasta Accenture CIO mobiilsuse uuringu kohaselt on vastutajate peamised probleemid ohutus (50%) ja maksumus (43%). 69% vastanutest eraldab siiski rohkem kui 20% selle aasta olemasolevast eelarvest liikuvusse investeerimiseks.

See suundumus on aga arenevatel turgudel tegutsevate ettevõtete juhtide seas domineerivam kui küpsetel turgudel. Peale selle, et CIO-d on valmis investeerima (üle 20% eelarvest) liikuvusse, 94% -ni arenevatel turgudel ja 35% -le küpsetel turgudel, kajastub erinevus ka tehtud edusammudes.

Nagu leiti analüüsist, on arenevatel turgudel 48% vastanutest juba „laiapõhjalise“ liikumisstrateegiaga, samas kui küpsetel turgudel ütles vaid 12% uuringus osalenutest, et neil on sellega seoses plaan paigas.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Joana M. Fernandes

Back to top button

Tuvastati reklaamiblokeerija

Meie saidi kasutamise jätkamiseks peate eemaldama AD BLOCKERI AITÄH