Nõrk investeering hoiab Portugali innovatsiooni osas alla Euroopa keskmise

Nõrk investeering hoiab Portugali innovatsiooni osas alla Euroopa keskmise

Portugal on üks riikidest, mis kuulub innovatsiooni osas mõõdukate riikide hulka ja jääb alla Euroopa keskmise. 2013. aasta ühises innovatsioonipaneelis oli Portugal 27 liikmesriigi üldindeksis 17. kohal, jäädes napilt alla Hispaaniale ja Itaaliale.

Need riigid koos kuue riigiga moodustavad mõõdukate uuendajate rühma, mille Euroopa Komisjon on klassifitseerinud kõigi majanduste jaoks, mis jäävad alla kõigi riikide loetletud keskmiste näitajate, kuid on piisavalt edukad, et „lihtsate innovaatorite” märgis ületada.

Portugali innovatsioon

Keskmisest tulemusest hoolimata loetleb Portugal rahvusvaheliste teaduspublikatsioonide, avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse kulude kõrget tulemuslikkust ning on riik, kus on kõige paremini suudetud parandada põhi- ja keskharidust. Teisalt tõi Euroopa Komisjon välja “doktorantide arvu järsu vähenemise” ja ettevõtlusinvesteeringute vähenemise.

“Selle aasta tulemused näitavad, et majanduskriis mõjutab negatiivselt innovatsioonitegevust teatud Euroopa piirkondades,” kommenteeris avalduses Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani.

Üldiselt on ELi uuringud jõudnud järeldusele, et nad on jõudnud järeldusele, et kriisist hoolimata on liikmesriikides rohkem innovatsiooni, kuid ebasoodne majanduslik olukord on rõhutanud riikide erinevusi ja innovatsioonitaset.

2013. aasta liidu innovatsioonipaneeli juhtisid Rootsi, Saksamaa, Taani ja Soome, Rumeenia ja Bulgaaria olid „rühma” all.

“Teadusuuringud tipptaseme, innovatsiooni turustamise ja VKEde tulemuslikkuse kohta” on põhjendused, millele viitas Euroopa Komisjon 27 riigi positiivse tulemuse eest. Teiselt poolt tingivad investeeringud riskikapitali ja ettevõtete langevad investeeringud innovatsiooniindeksi tulemusi.

27-aastane Euroopa jääb aga ülemaailmsete innovatsioonitulemuste osas Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga võrreldes alla.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi