Odavam rändlusside alates juulist
DODATKI

Odavam rändlusside alates juulist

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel saavutatud kokkulepe on loonud aluse sel aastal jõustuva rändlusside hindade ülevaatamisele.

Juulis ei tohi rändlevate mobiilikõnede hinnad ületada maksimaalselt 29 senti minutis (väljaminevate kõnede puhul) või 8 senti (sissetulevate kõnede puhul). Sõnumite (SMS) saatmine maksab 9 senti ja Interneti kasutamine maksab 70 senti megabaidi eest, hind ilma käibemaksuta.

Väärtus väheneb kuni 2014. aastani. Sel ajal võetakse Interneti-ühenduse eest maksimaalselt 20 senti tasu megabaiti.

Juulis jõustusid ka uued reeglid, mis tagavad virtuaalsetele operaatoritele juurdepääsu reguleeritud tariifidega võrguoperaatorite infrastruktuurile, et osutada rändlusteenuseid, suurendades turul konkurentsi.

Sama meetmepaketi kohaselt, mille Euroopa Komisjon algselt eelmisel aastal välja pakkus, on 2014. aasta juulis kasutajatel võimalus valida rändlusoperaator, sõltumata kohalikust teenusepakkujast. See reegel kehtib kõne- ja mobiilsideteenuste kohta.

Pärast valiku tegemist peavad seadmed alati valima kliendi valitud võimaluse, kui klient viibib välismaal.

Meetmed, mille üle Euroopa asutused on nüüd läbi rääkinud ja mille on heaks kiitnud, peab nõukogu mais ja juunis ametlikult heaks kiitma nõukogu, mis jõustub kuu hiljem, juulis.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Cristina A. Ferreira