Pilvelahenduste turg kasvab 2015. aastal enam kui 20%

Kolme aasta pärast, 2018. aastal, näitavad hinnangud, et pilv teenib äritegevust 200 miljardi dollari väärtuses, mis kinnitab selle tehnoloogia jätkuvat kasvu. 2014. aastal hinnati pilvelahenduste turgu 95,8 miljardi dollarini.

Pilvelahenduste üha ilmekama kasutamise jaoks annab olulise panuse kasutajate usalduse suurendamine mudeli vastu, mis on tihedalt seotud tarnija võimega pakkuda parimat võimalikku vastust turvalisusega seotud küsimustele.

Tarnijate ja sellest tulenevalt ka ettevõtete võimalus uurida hübriidlahendusi, mis kasutavad ära avaliku ja eraviisilise pilvekeskkonna eeliseid, on olnud teine ​​punkt selle turu arendamise kasuks.

Huvi hübriidmudelite vastu kajastub ka IDC 2015. aasta kasvuootustes. Enim kasvavad hübriidsed pilvelahendused (50%), järgnevad privaatsed pilvelahendused (35%) ja avalikud pilvelahendused (25%).

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi