Internet võib kaotada oma olemuse, kui see ei jää neutraalseks

Portugal on 17. riik, mis kasutab Interneti potentsiaali paremini ära

Portugal on 17. riik 61st riigist edetabelis, mis mõõdab Interneti mõju inimeste elule ja oma riigi arengule erinevatel tasanditel, nimelt sotsiaalsel ja poliitilisel tasandil.

Veebiindeks, mille on välja töötanud Tim Berners-Lee sihtasutus World Wide Web Foundation, hindab Interneti mõju kolmes põhivaldkonnas, mis jagunevad veel seitsmeks näitajaks.

Veebipunasus, hindab igas riigis pakutava telekommunikatsiooni infrastruktuuri taset ja kvaliteeti, veebi integreerimise jõupingutuste reguleerimist ja küpsust hariduse osas. Siin saab Portugal 18. koha.

Veebi register

Interneti kasutamise osas mõõdab indeks põhimõtteliselt teenuste kasutamist, kuid vaatleb ka igas riigis veebis saadaval olevat sisu. Portugal on selles kriteeriumis 14. kohal.

Interneti-domeeni mõjus hindab indeks sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi näitajaid, et mõõta Interneti mõju sellel tasemel. Seal jälgitakse selliseid aspekte nagu sotsiaalvõrgustike või ettevõttes Interneti kasutamine. Portugal on 19. kohal.

Indikaatorites, mis aitavad kindlaks määrata iga analĂĽĂĽsikriteeriumi positsiooni, on parimad riiklikud tulemused kättesaadava veebisisu (9.) või Interneti mõju kohta poliitilisel tasandil (13.). Interneti kasutamine on seevastu vähem asjakohane – Portugal on alles 24. kohal – nagu ka sotsiaalne mõju (19).

Kaaludes iga kriteeriumi kohta saadud tulemusi ja võrreldes neid regiooni riikide kogumiga, kuhu Portugal kuulub, tõuseb riiklik positsioon pingerida 15 riigi seas 10. kohale.

Veebi register

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi

Cristina A. Ferreira