Portugali Multicert integreerib Euroopa digitaalallkirja pilootprojekti

Multicert osaleb meeskonnas, mis juhib Euroopa platvormi arendamist, eesmärgiga pakkuda piiriülest digitaalallkirja pilootprojekti.

ESD – Euroopa allkirjade dialoogi eesmärk on luua kohalikul infrastruktuuril põhinev koostalitlusvõime platvorm, mis on usaldusväärne, autonoomne ja turvaline, jagades parimaid tavasid ning töötades välja ühised vaatenurgad regulatiivküsimustes ja pakkudes lahendustele rohkem võimalusi. andmete turvalisuse tagamiseks ”, võib lugeda avaldusest.

Elektroonilise digitaalallkirja teenuseid osutavate ettevõtete esindajatega moodustatud ESD rühm esitab sügisel Euroopa Komisjonile projektiettepanekud.

“Ühe projekti eesmärk on esindada kogu Euroopa digitaalallkirja teenuse pakkujate kompleksi, sealhulgas nende tooteid ja teenuseid, et toetada Euroopa huvigruppe IKT turul,” rõhutas Multicerti tegevjuht Jorge Alcobia.

Pakkudes keerukamaid ja kvaliteetsemaid teenuseid ning tugevdades usalduse tunnustamist Euroopa e-allkirja teenuse pakkujate vastu, on ühingu eesmärk küberturvalisuse lähenemisviiside piiriülene ühtlustamine, ühendamine andmeturbeteenuste turul ja digiteerimise edendamine.

ELi digitaalse siseturu turvalise ühtlustamise kiirendamiseks otsib ESD ka koostööd digitaalallkirja teenuse pakkujate ja Euroopa poliitikute vahel.