Portugali tehnoloogia näitab Jaapanis innovatsiooni

Sel nädalal reisib Jaapanisse 13 Portugali ettevõtet, et tutvustada oma tooteid tarkvara-, telekommunikatsiooni- ja energiasektoris. Ärimissioonide algatust propageerivad Portugali energiaagentuur ADENE ning EnergyIN-Energy konkurentsivõime ja tehnoloogia poolus, AICEPi toetuse ja QRENi kaudu Competingi rahaliste vahenditega.

EDP ​​Inovação, CSIDE, Safira, Martifer Solar, RESUL, Inocrowd, Inteli, kriitiline tarkvara, EDM – Minas Geraisi arendusettevõtted, Efacec, Brisa Inovação, PT Inovação ja Salvador Caetano Group on integreeritud ettevõtted sellesse käimasolevasse missiooni paralleelselt ettevõtluse, konkurentsivõime ja innovatsiooni eest vastutava riigisekretäri Carlos Oliveira ja energeetikaministri Artur Trindade ametlike visiitidega Jaapanisse.

Portugali pühendumus energiatõhususele ja taastuvenergiale on üks eeliseid, mida Portugali ettevõtted Jaapanis soovivad näidata, esitledes Portugalile kui ettevõtlikule riigile uusi tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi energia- ja tehnoloogiasektoris.

Missiooni põhieesmärk on ka “luua tööstusele uusi võimalusi, julgustada ĂĽhendusi riiklike ja rahvusvaheliste uurimisvõrgustikega ning edendada turu potentsiaaliga väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tehnoloogiaekspordi võimalusi”, öeldi ajakirjandusele saadetud avalduses.

Visiidi raames toimub Jaapani-Portugali seminar: pühendumus jätkusuutlikule tulevikule koostöös Jaapani tehnoloogiapoliitikuga NEDO. Samuti on aega Tokio ülikooli energeetika osakonna külastamiseks ja energeetika alase koostöö uurimiseks ning kahepoolseteks kohtumisteks, et tõhustada kahe riigi koostööd selles sektoris.

Tuleb märkida, et oktoobris korraldas ADENE Iisraeli omaga sarnase ärimissiooni, milles osales 11 Portugali ettevõtet.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi