President Anacom asub juhtima Euroopa reguleerivat asutust

Euroopa organi juhtimisel valitakse riikliku kommunikatsiooniameti juhi poolt ühendatud Euroopa määrused, mille endiselt soovitas EÜ endine asepresident Neelie Kroes.

See dokument ühtlustab põhimõtete kogumit ja pakub olulisi samme ühtse telekommunikatsioonituru loomiseks. BEREC vastutab telekommunikatsiooni valdkonnas Euroopa Komisjoni nõustamise ja Euroopa erinevate reguleerivate asutuste käimasoleva tegevuse koordineerimise eest.

2015. aastal, mil Anacomi eesistumisperioodi pikendati, oli selles valdkonnas peamine ülesanne koguda seisukohti ja arvamusi sektori muudetud õigusraamistiku kohta, mida hakatakse ette valmistama pärast uute määruste heakskiitmist ja mis sõnastavad vastused erinevatele väljakutsetele.

Lähenemisviisid IT ja Telecomi vahel või nn Over the Top -operaatorite, näiteks Google või Facebook, tekkimine, mis kasutavad traditsiooniliste operaatorivõrkude eeliseid konkureerivate teenuste pakkumiseks, on mõned neist väljakutsetest.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi