Privacy Shield läbib Euroopa Komisjoni kolmanda „kontrolli”, kuid seda tuleb parandada

Euroopa Komisjoni viimasest iga-aastasest hinnangust Privacy Shieldi rakendamise kohta selgub, et Ameerika Ühendriigid tagavad jätkuvalt Euroopa kasutajaandmete kaitse Ameerika pinnal. Vaatamata edusammudele võrreldes 2018. aastaga näitab Brüssel, et arenguruumi on veel palju.

Euroopa Komisjoni avaldatud raportis mainitakse positiivsete punktide osas, et Põhja-Ameerika kaubandusministeerium on taganud ettevõtete järelevalve süsteemsemalt. Organisatsioonidele kehtestatakse igakuised kontrollid, et tagada nende vastavus privaatsuskilbis sätestatud põhimõtetele.

Ka Ameerika Ühendriikide föderaalne kaubanduskomisjon on oma täitemenetlustes mõningaid parandusi näinud. Brüsseli andmetel õnnestus reguleerivatel asutustel lõpetada seitse juhtumit, mis olid seotud organisatsioonidega, kes väitsid, et nad osalesid Privacy Shieldis.

USA ja Euroopa ametiasutuste vahelise lepingu tingimuste osana on määratud alaline teenusepakkuja, kes tegeleb ELi kodanike kaebustega nende andmetöötluse kohta. Lisaks on privaatsuse ja kodanikuvabaduste järelevalvenõukogu viimased vabad kohad täidetud.

Euroopa Komisjon soovitab USA võimudel astuda konkreetseid samme lepingu tõhusa toimimise tagamiseks. See hõlmab ettevõtete reguleerimist ja algatustes osalemisest tulenevaid suuremaid ülesandeid. Samuti peaks föderaalne kaubanduskomisjon süvendama oma uurimisi ja tagama tõhusama suhtluse Brüsseliga.

Pressiteates nimetatud Euroopa justiits-, tarbija- ja soolise võrdõiguslikkuse voliniku VÄ›ra Jourová sõnul on Privacy Shieldil juba umbes 5000 ettevõtet, mida nimetatakse “edulooks”. See algatus käivitati 2016. aastal projekti Safe Harbor ajakohastamisena ja selle eesmärk on tagada USA organisatsioonide poolt Euroopa kasutajate andmete õiglane kohtlemine kooskõlas ELis kehtivate privaatsuseeskirjadega.