Rahastatavate arvete kohta kaebuste esitamise tähtaeg on peaaegu läbi

See e-arve kinnitus on seotud arvetega mahaarvamiste, perekonna üldkulude ja käibemaksusoodustuste kogumise kohta. Teiste jaoks tehti muudatused rahalises vormis täidetud deklaratsioonis.

Alates kuu algusest on võimalik tutvuda maksuhalduri 2016. aastal maksumaksjate ja teenuseid osutavate üksuste esitatud teabe põhjal tehtud maksuhaldurite arvutustega ning kinnitada, et kõik on hästi ja et maksuteenistuse pakutavad mahaarvamised , töötavad nad oma kontoga hästi. See on arvutus, mis määrab kindlaks, kui palju iga maksumaksja peab IRSilt saama või maksma.

Maksumaksjad, kes leiavad lahknevusi, peavad pretensiooni esitamiseks kasutama veebisaidi ala, mis on pühendatud haldusmenetlusele ja valima valiku „Inkasso mahaarvamise tasu“. Vabanenud kontodelt on võimalik nõuda ainult arve nõuetest tulenevaid üld- ja perekulusid või käibemaksu mahaarvamise õigusega kulusid.

IRS-i deklaratsioonide esitamise tähtaeg on sel aastal igal ajal, ajavahemikul 1. aprill kuni 31. mai.