Rändlustasud on lõppenud ja andmete tarbimine Euroopas on kahekordistunud

Võrreldes oma koduriigi mobiiltelefoni kasutamise määraga, piirab 60% reisijatest siiski pärast 15. juunit 2017 teistes EL-i riikides reisides oma mobiiltelefonide kasutamist.

Rändlustasude lõpetamise mõju reisijate telefonikasutusele leidis kinnitust ka võrreldes 2014. aasta Eurobaromeetri uuringuga, mis näitas välismaal karmimaid telefonikasutusviise.

Mobiilsideoperaatorite poolelt saadi ka “kinnitus” oma võrke kasutavate reisijate käitumise muutuste kohta, mõned neist teatasid turistide põhjustatud andmeliikluse märkimisväärsest suurenemisest, “mitmekordistus sel suvel võrreldes 2016. aasta suvega mitu korda (umbes kolm kuni kuus korda ja , mõnel juhul isegi rohkem). Ehkki rändluskõnede kasv oli vähem märgatav, oli see ka märkimisväärne.