Suhtlusvõrgustikud: Enamik ameeriklasi ei suuda roboteid eristada reaalsetest inimestest

Enamik ameeriklasi ütleb, et nad ei tea, kuidas sotsiaalmeedias roboteid inimestest eristada, ja enamiku arvates on robotitel negatiivne mõju, väidab üks Pewi uurimiskeskuse uus uuring.

Uuringu järgi on umbes 66% vastanutest kuulnud robotitest sotsiaalmeedias ja on kuidagi teadlik nende olemasolust, samas kui ülejäänud 34% jaoks on see tundmatu termin.

Kuid vähem kui pooled (47%) arvasid, et nad on vähemalt veidi kindlad, et suudavad sotsiaalmeedias ära tunda, kas nad tegelevad robotite või „liha ja verega“ inimestega, ja ainult 7% oli „väga kindel“, et suudab muuta.

See on vastuolus Pewi uurimiskeskuse 2016. aasta detsembri teise uuringuga, milles leiti, et 84% ameeriklastest väidab, et on oma võimes kindel ära tundma varsti võltsuudised.

Pole üllatav, et noortel oli selle nähtuse osas suurem teadlikkus, kusjuures suurimat osakaalu esindasid 18–49-aastased kasutajad (77%).

Aruandest selgub ka, et oluline roll on ka haridusel: 78% ülikoolides õppinud inimestest on robotitest kuulnud ja 55% keskharidusega kasutajatest seda terminit ei tea.

Mis puudutab robotitele mõeldud kasutusviise, siis kümnest vastanust kaheksa arvasid, et neid kasutatakse negatiivsetel eesmärkidel, vaid 17% leidis, et need on head vahendid avalikkuse teavitamiseks.