Tehnoloogiahiidud ja Euroopa Nõukogu tulevad kokku, et kaitsta inimõigusi Internetis

Apple, Deutsche Telekom, Kaspersky Lab, Facebook, Google, Microsoft, Orange ja Telefónica kuulutasid kolmapäeval, 8. novembril välja kokkuleppe Euroopa Nõukoguga, mille alusel püütakse tagada inimõiguste kaitse Internetis ja edendada demokraatiat veebimaailmas.

Need ettevõtted, kes on ülemaailmses tehnoloogiasektoris kuus suurimat nime, on seetõttu pühendunud koostööle mitmetes võtmevaldkondades, nimelt laste kaitsmisel seksuaalse ekspluateerimise ja väärkohtlemise eest, sõnavabaduse kaitsmisel veebis, õiguste kaitsmisel. eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse, demokraatliku kodakondsuse alase hariduse edendamine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine veebis, küberkuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse tugevdamine ning kultuuriline areng ja digiteerimine.

Kaspersky Labi avalike suhete asepresident Anton Ĺ ingarev usub, et internet on suurte võimaluste koht, ja kahetseb, et teda “tõsiselt ähvardavad” ebaselgemad meeled, kes soovivad seda kõikjalolevat tööriista pahatahtlikel eesmärkidel kasutada. .

Kokkulepe allkirjastati samal päeval, kui Strasbourgis algas demokraatia ülemaailmne foorum ja see kestab selle kuu 10. kuupäevani.