Telefoniteenuste kataloogi kandidaadita universaalteenuse pakkumine

Teenuste osutamiseks on taotlenud ainult üks ettevõte, Plurimarketing, mille kohaselt täna Diário Económico avaldatud teave konkursi teise etappi ei jõua.

Pakkumised, mille tulemused peavad olema teada juuni lõpuks, on jaotatud osadeks vastavalt erinevate teenuste osutamisele. Täielike telefonikataloogide ja telefonikõneteenuste kättesaadavuse korral on Plurimarketing’i rakendus kvalifitseerumisjärgus.

Selles algfaasis tagab ettevõte kvalifikatsiooni, kuid otsustab taotlust jätkata ettepanekut mitte esitada. Teabel puudub ametlik kinnitus, kuid see omistatakse protsessi tundvale allikale.

Tuleb märkida, et Diário Económico on andnud teavet ka põhipakkumise varasemate kvalifikatsioonide tulemuste kohta, mis valib fikseeritud teenuse pakkuja (või pakkuja).

Ajalehtede Optimus ja Zon teatel esitavad nad kõige konkurentsivõimelisemad ettepanekud riigi põhjaosa ja keskosa (Optimus) ning lõuna ja saarte (Zon) kohta, kokku vähem kui 12 miljonit eurot.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi