Kaebused e-posti ja sotsiaalvõrgustike õigeaegse kasutamise ebakohase kontrolli kohta

Telekommunikatsioon viis DECO-le kaebuse 2014. aastal

DECO avaldatud arvandmed näitavad, et eelmisel aastal sai ühing tarbijatelt 549 209 kontakti, mis on 9,5% rohkem kui eelmisel aastal. Tegevusalade kaupa paistis silma telekommunikatsioon, mis oli motiveerinud 59 629 kontakti.

Andmete kohaselt on topeltarvelduse probleemid, tarbijatega lepingute sõlmimisel eksitavad reklaamipraktikad ja operaatorite kehtestatud lojaalsusperioodidega seotud probleemid, mida kliendid sageli teadmatuses on, kõige rohkem kaebusi motiveerivad teemad. 2014. aastal.

E-kaubandus oli teine ​​valdkond, mis tekitas 2014. aastal kõige rohkem kaebusi grupis, mida ühing nimetab ostmiseks ja müümiseks ning mis hõlmab ka kaugmüüki ja ukselt-uksele müüki. Kokku tekitas ostmine ja müümine 28 037 kaebust.

Selles valdkonnas kurdavad tarbijad peamiselt ostetud toodete tarneaegu, mis sageli ei järgi seaduses ettenähtud 14 päeva; tagastatud või tarnimata toodete tagastamise raskused; ning reklaamitud hinna ja tegelikult küsitud hinna vahe.

DECO avaldas andmed 15. märtsil tähistatava ülemaailmse tarbijaõiguste päeva tähistamiseks.

Kirjutatud uue ortograafilise testamendi järgi